svetionicar

To čudesno mitsko biće, VAGRES!

 

Staviš crevo sa vodom i kad se voda smiri staviš crtu, i to je to”. Jel`? O.o

Većina ljudi koje budete pitali išta o vagresu će Vam ovaj metod opisati na gorepomenuti način, ili nekom sličnom rečenicom. Možda će nekome i ta rečenica biti dovoljna da shvati kako se radi vagres (ili kako se radi vagresom, nisam siguran šta je pravilno), ali mislim da bi za sve one koji se samostalno upuštaju u rad bilo koje vrste građevine, stolarstva, baštovanstva,… bilo zgodno da se ovaj sistem malo pobliže objasni. U pitanju je određivanje tačaka koje su na istoj horizontalnoj ravni (nivelacija), što je u velikoj meri neophodno kod izlivanja ploča, zidanja ziova, montiranja plastenika – spisak poslova u kojima Vam ovaj sistem može olakšati život je nepregledan.

Ovo je jedan od najstarijih i najefikasnijih metoda i danas se smatra da je uz upotrebu lasera i teodolita, jedini ispravan metod za određivanje horizontalne ravni.

Kako to radi? U pitanju je “hidrostatički paradoks” ili u narodu poznatiji kao Zakon o spojenim sudovima. Ovaj Zakon, prosto rečeno, glasi: U svim sudovima koji su otvoreni (nepoklopljeni odozgo, nezatvoreni), visina tečnosti koja je u njima je uvek jednaka, bez obzira na veličinu i oblik sudova (slika 1). U slučaju vagresa, nemamo dva suda, već dva kraja plastičnog creva. Crevo mora biti providno (ili bar poluprovidno) da bi se bez sumnje videlo da je u njemo samo voda, da nema nekih nečistoća ili mehurića vazduha. Takođe moramo biti sigurni da se crevno negde nije prelomilo ili na bilo koji drugi način onemogućilo slobodni protok vode. Što je duže crevo, tačke vagresa ćete moći da označite na većem rastojanju. Ovo je inače posao koji moraju da urade dve osobe!

Punjenje. Crevo za vagres ne sem u sebi imati ni jedan mehurić vazduha! On može usporiti ili potpuno zaustaviti komunikaciju vode na krajevima creva i samim tim dati potpuno pogrešne podatke o nivou vode i horizontali. Zbog toga, najbolje je crevo za vagres puniti na način prikazan na slici. Jedna osoba potpi jedan kraj creva u posudu sa vodom koja se nalazi na nekoj višoj tački (sto, stolica, stepenice,…). Druga osoba postavi drugi kraj creva na neku nižu tačku i proveri da se crevo kreće slobodno, bez preloma i mehaničkih prepreka. Zatim drugi kraj stavi u usta i snažno povuče. Kad voda iz kofe krene kroz crevo, pusti se da izlazi na drugom kraju creva sve dok sa njom ne izađe i poslednji mehurić vazduha iz creva i u njemu ostane samo voda (slika 2).
Zatim obe osobe zatvore krajeve svoje krajeve creva (obično se na kraj creva postavi palac, kao kad zatvarate  flašu).

Provera. Kada se crevo napuni vodom, obično jedna osoba uzme oba kraja u jednu ruku, OSTAVI KRAJEVE CREVA OTOVORENIM i sačeka da se “talasanje” vode sa kraja na kraj creva smiri. Kad se tečnost u crevu potpuno smiri, ako je sve u redu, nivo vode na oba kraja creva mora da bude jednak (slika 3). Ako nije jednak, proveriti još jednom da crevo nije prelomljeno ili da u njemu nije ostao neki mehurić vazduha. U tom slučaju, ponoviti ceo postupak iz prethodnog pasusa.

Izvođenje.  Jedan od najčešćih poslova pri kojem će Vam vagres biti od velike pomoći je betoniranje ploče. Čak iako ploča ili staza treba da imaju određen nagib, uvek će Vam prvo trebati da odredite gde su tačke koje stoje na istoj horizontali. Kad je u pitanju betoniranje prve ploče ili staze, ge se obično radi o betonu debelom 10-15 cm, vrlo je neudobno teško i nepraktično očitavati nivo vode u vagres crevu na 10 cm vidine od tla. Zbog toga sae koriste  “pomoćne” tačke koje ćemo postaviti na pregledniju i komforniju visinu.

Na primer, da nam je potrebno da beton ne prelazi oznaku (*) na ovoj slici i da do te visine treba da izbetoniramo neku stazu. Na nekoliko mesta sa obe strane staze, zabićemo komade cevi, letve, tanje daske, bilo šta što ima dubinu od bar 50-60 cm. Na jednoj od zabodenih letvi ćemo označiti ovu tačku (*). Zatim ćemo od nje na više obeležiti crtu (4) na neko “okruglo” rastojanje (npr. 40 cm iznad, a ne 42,345 cm) (5). Vagres crevo ćemo prisloniti uz ovu letvu a neko drugi će drugi kraj creva prisloniti uz drugu letvu. Polako ćemo crevo podizati ili spuštati (samo onaj ko je uz letvu sa oznakom, druga osoba ne radi ništa sa svojim krajem creva), sve dok tečnost u crevu, u trenutku kada miruje, ne bude u istom nivou kao sto je oznaka na letvi. U tom trenutku, druga osoba ce nivo tečnosti na svom kraju creva preneti na drugu letvu. Sad je dovoljno na drugoj letvi premeriti 40 cm (ili koliko ste već radili na prvoj letvi) i obeležiti dobijen rezultat. na ovaj način ćete  dobiti “u dlaku” tačke na sitoj visini i na jednoj i na drugoj letvi. Ovako možete preneti neograničeni broj kontrolnih tačaka i obično se prva osoba ne pomera od prve letve, već samo druga osoba ide od jedne do druge (dok se osobe kreću, potrebno je palcem zatvoriti otvor creva, da ne dođe do prelivanja vode iz njega). Ukoliko je potrebno uraditi vagres na daljnu koja je veća od dužine creva (plastenik, ograda,..), onda je potrebno da obe osobe “šetaju” crevo, ali bez brige, uz sasvim malo pažnje neće doći do grešaka.

Na isti način, vagres možete uraditi i na izgrađenim višim delovima bilo kog objekta. Ovde Vam nije potrebna “pomoćna” kota, već potrebne tačke označavate direktno na mestima gde su vam i potrebne.

moji projekti

mare pannonium garden

kolekcija semena starih sorti povrća. ništa hibridi.

paradajz u boji

knjiga o starom paradajzu

BLOG

o bašti

cyclopresso

yt kanal o drumskom biciklizmu.

onokaoumetnos`

dok čekaš da se jedno more vrati, pa šuštiš kao talas među lejama i tražiš školjke ispod oraha.

cikloonako

blog o drumskom biciklizmu

Dedamrazovanje

najlepših 10 dana, svake godine 🙂

napravio svetioničar jednog vrelog jula 2022, praštajte sve greške i hvala svima koji su pomogli • svetionicar@gmail.com

Sve fotografije i tekstovi su privatno vlasništvo i nije dozvoljeno neovlašćeno kopiranje i korišćenje.