slika za konkursKajmakčalanska 12

26000 Pančevo

+381 13 372 920

+381 063 809 7252

 

 

Predrag Radojević

Datum i mesto rođenja:       

17. 07. 1962. Leskovac

 

Najvažnije:

ECDL (European Computer Driving Licence, van Evrope poznat kao ICDL) ispit položen novembra 2004

MCSA (Microsoft Certified System Administrator) February 2006.

https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx

Transcript ID  714154

Access Code   predrag44

 

Stomatološki fakultet, Beograd

1984-1989

Doktor stomatologije

 

Višegodišnje iskustvo u grafičkim i DTP programima: CorelDraw, Photoshop, i QuarkXpress.

Sposobnost visoko kvalitetnog rada, kako individualnog tako i u okviru tima, bez obzira na kratke rokove i pritisak.

 

Radno iskustvo

 

Oktobar 2008 – Oktobar 2009

Beograd

Škola računara „Vinča“

Predavač

Održao tridesetak kurseva iz oblasti operativnog sistema WindowsXP, Microsoft Office-a, Photoshopa, CorelDraw!-a i QuarkXpress-a

 

Februar 2008 – maj 2009

Pančevo

Mašinska škola “Pančevo”

Profesor informatike

Radio na zameni kao profesor predmeta Računarstvo i informatika

 

Januar 2002 – Februar 2006

Beograd

SC Akademija

Stalni predavač

Održao preko 100 kurseva MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,..), više verzija Windows operatinog sistema, MS Projecta, kurseva za sticanje zvanja Microsoft Certified System Administrator (MCSA), radionica na temu delova MS Office-a i same tehnike predavanja, itd.

 

Januar 2000 – Decembar 2001

Beograd

Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja

V.D. Šefa odeljenja zdravstvene statistike i standarda u medicini

Prikupljanje i obrada i objavljivanje statističkih podataka iz oblasti zdravstva i izdavanje Statističkog godišnjaka. Saradnja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO). Tokom 2001. bio V.D. Šefa odeljenja zdravstvene statistike i standarda u medicini.

 

Januar 1998 – Septembar 1999

Beograd

YUBIN

Jugoslovenski bibliografsko informacisjki institut

Bibliograf na odeljenju stranih knjiga i časopisa

Obavljao poslove bibliografa na Odeljenju stranih knjiga i časopisa.

 

Septembar 1998 – Mart 1999

Pančevo

Mašinska škola “Pančevo”

Predavač na kursu za poslovne sekretare

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Mašinskom školom “Pančevo”, održao 5 kurseva iz oblasti OS Windows, MS Office i uslužnih programa za nezaposlene građane Pančeva. Od strane polaznika ocenjen prosečnom ocenom 4.83 (na skali od 1-5)

 

Maj 1994 – Avgust 1998

Pančevo

Grafos internacional

Graphički dizajner i DTP operator

Tokom ovog perioda realizovao kompletan štampani marketinški i poslovni materijal za nekoliko stotina firmi. Osmislio desetine logotipova. Pripremio za štampu više desetina naslova knjiga, ponekad angažovan i na poslovima lekture i korekture.

 

Maj 1994 – Jun 1996

Beograd

TAYA

Vlasnik

Vodio sopstvenu firmu za grafički dizajn, dekoraciju stakla, drveta, keramike i kamena, kao i plasman sopstvenih slika u tehnici suvog pastela, uglja i ulja.

 

Oktobar 1991 – Septembar 1992

Beograd

Stomatološki fakultet, Klinika za bolesti zuba

Asistent

Asistent na Klinici za bolesti zuba

Stomatološki fakultet, Beograd

 

Obrazovanje

Stomatološki fakultet, Beograd

1984-1989

Doktor stomatologije

 

Novembar 2004

European Computer Driving Licence (ECDL)

 

Februar 2006

Microsoft Certified System Administrator (MCSA)

 

Publikacije

Statistički godišnjak Saveznog zvoda za zaštitu I unapređenje zdravlja za  2000, 2001 i 2002; Član uređivačkog odbora i  tehnički urednik

Skripta Business Office za potpune početnike.

Desetak naslova iz oblasti nacionalnog zdravstva.

Rad na tehničkoj realizaciji lista Glas Sardonije i Poluvreme.

 

Reference (Institucije i firme čijim sam radnicima držao organizovane kurseve)


·        Zepter osiguranje, Beograd

·        Komercijalna banka, Beograd

·        Rafinerija nafte, Pančevo

·        Ministarstvo pravde Republike Srbije

·        MUP Srbije

·       Vlada Republike Srbije, više službi

·       Toplane Beograd

·       „Soko Štark“, Beograd

·       „Siemens – Beograd“

·       „Porshe SCG“, Beograd

·       „Sava Centar“ Beograd, itd...